:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: พยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุขทตปากน้ำชุมพร บริการเจาะเลือดประจำปีให้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงม.7 ที่มารับยาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่1

3 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 3/1/66 เวลา 6.00น พยาบาลวิชาชีพ จากศูนย์บริการสาธารณสุขทตปากน้ำชุมพร บริการเจาะเลือดประจำปีให้แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงม.7 ที่มารับยาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ครั้งที่1 และส่งตรวจเลือดไปตรวจที่รพ.ปากน้ำชุมพร เพื่อแพทย์จะได้ทำการวินิจฉัยและปรับเปลี่ยนยาให้แก่ผู้ป่วยต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร