:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

10 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร พร้อมด้วย
นางสำราญ แดงแสงเทียน นายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้นำชุมชน 
ร่วมกิจกรรม
”จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร