:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากน้ำชุมพร จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในเขตตำบลปากน้ำชุมพร ปี2566

27 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปากน้ำชุมพร จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนในเขตตำบลปากน้ำชุมพร ปี2566 กลุ่มเป้าหมายคือ อสม ผุ้นำหมู่บ้าน กรรมการ ชุมชน เพื่อนำปัญหาในชุมชนมาเสนอการแก้ปัญหาต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร