:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: พิธิเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

21 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 21 เมษายน 2566 นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร มอบหมายให้ นางสำราญ แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร