:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: โครงการอบรมปลูกผักปลอดสาร เราปลอดภัย(ต้นอ่อนทานตะวัน)

4 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 4 สิงหาคม  2565    นายอธิวัส  ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปลูกผักปลอดสาร เราปลอดภัย(ต้นอ่อนทานตะวัน)  ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และการพัฒนาความสามารถผู้สูงวัยด้านดิจิทัลให้เข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร