:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันภาวะสมองเสื่อม

23 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

เรื่องการใช้ศิลปะกับผู้สูงอายุในการป้องกันโรคสมองเสื่อม (ผ้ามัดย้อม)
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรได้จัดโครงการสร้างสุขสมวัย สุขใจมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุ ) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันภาวะสมองเสื่อม เรื่องการใช้ศิลปะกับผู้สูงอายุในการป้องกันโรคสมองเสื่อม (ผ้ามัดย้อม) ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นสมองให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการมัดลวดลายผ้าและการลงสีบนพื้นผ้าให้เป็นงานศิลปะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร