:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: การรักษาสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย (การนวดเพื่อผ่อนคลายและสุขภาพ)

31 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร   ได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้ เรื่องการรักษาสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย (การนวดเพื่อผ่อนคลายและสุขภาพ) ภายในกิจกรรมมีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการนวดและฝึกปฏิบัติการนวดเพื่อผ่อนคลายด้วยตนเอง    ณ  สำนักเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร