:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยติดเตียง

30 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่30สิงหาคม 65 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขทต.ปากน้ำ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปในหมู่7และ9 ต.ปากน้ำชุมพร จำนวน90คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร