:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: รายชื่อผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลปากน้ำชุมพรและมีคุณสมบัติที่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_72_2022_9_24_366184.pdf