:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: (ร่างประกาศ) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

วันที่ลงประกาศ: 28 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_108_28_27_645.pdf