:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำถนนสายปากน้ำใหม่ช่วงหน้าองค์การโทรศัพท์ถึงหน้าโรงเจ หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 24 เม.ย. 2563

รายละเอียด:


file